AKSHAY LOKJAN

अक्षय लोकजनHistory Of Newspaper

AKSHAY LOKJAN is a MONTHLY newspaper. AKSHAY LOKJAN newspaper is printed in HINDI language. AKSHAY LOKJAN is a MONTHLY HINDI newspaper. AKSHAY LOKJAN is published from UDAIPUR in RAJASTHAN. AKSHAY LOKJAN is having its RNI number RAJHIN/2016/71710. AKSHAY LOKJAN was lastly known to be sold at RS. 400/- ANNUAL .Publisher Details:

Name

JAI KISHAN CHOBEY

Address

3RD PALACE ROAD, JAGDISH CHOWK, DIST- UDAIPUR, RAJASTHAN

Publication Place

3RD PALACE ROAD, JAGDISH CHOWK, DIST- UDAIPUR, RAJASTHAN

Printers Details:

Name

SANJAY KOTHARI

Address

GULAB BAGH ROAD, UDAIPUR- 310001, RAJASTHAN

Printer Company Name

PAYORITE PRINT MEDIA PVT. LTD.

Editor Details:

Name

RAO SAWAI CHANDRAVEER SINGH

Address

PLOT NO. F- 92, N. B. NAGAR, DHAU JI KI BAVARI PRATAP NAGAR, UDAIPUR- 313001, RAJASTHAN

Printing Details:

Name

PAYORITE PRINT MEDIA PVT. LTD.

Address

GULAB BAGH ROAD, UDAIPUR- 310001, RAJASTHAN