SAHKAR SETUHistory Of Newspaper

SAHKAR SETU is a MONTHLY newspaper. SAHKAR SETU newspaper is printed in MARATHI language. SAHKAR SETU is a MONTHLY MARATHI newspaper. SAHKAR SETU is published from MUMBAI in MAHARASHTRA. SAHKAR SETU is having its RNI number 21345/74. SAHKAR SETU was lastly known to be sold at .Publisher Details:

Name

VASANT G. DESHMUKH

Address

THE MAHARASHTRA STATE COOP. MARKETING ROAD FEDRATION LTD., MUMBAI, MAHARASHTRA.

Publication Place

THE MAHARASHTRA STATE COOP. MARKETING ROAD FEDRATION LTD., MUMBAI, MAHARASHTRA.

printing Address

CHARWI ROAD, MUMBAI, MAHARASHTRA.

Editor Details:

Name

VASANT G. DESHMUKH

Address

THE MAHARASHTRA STATE COOP. MARKETING ROAD FEDRATION LTD., MUMBAI, MAHARASHTRA.

Printing Details:

Name

GOVT. CENTRAL PRESS

Address

CHARWI ROAD, MUMBAI, MAHARASHTRA.