MAHARASHTRACHA BULAND AVAJ LOKSHAHI TIMESHistory Of Newspaper

MAHARASHTRACHA BULAND AVAJ LOKSHAHI TIMES is a DAILY newspaper. MAHARASHTRACHA BULAND AVAJ LOKSHAHI TIMES newspaper is printed in MARATHI language. MAHARASHTRACHA BULAND AVAJ LOKSHAHI TIMES is a DAILY MARATHI newspaper. MAHARASHTRACHA BULAND AVAJ LOKSHAHI TIMES is published from PUNE in MAHARASHTRA. MAHARASHTRACHA BULAND AVAJ LOKSHAHI TIMES is having its RNI number 49978/91. MAHARASHTRACHA BULAND AVAJ LOKSHAHI TIMES was lastly known to be sold at 1 .Publisher Details:

Name

PRADIP SANTOSH BADODEKAR

Address

177/9, OPP. BANK OF MAHARASHTRA, AUNDH, PUNE, MAHARASHTRA

Publication Place

177/9, OPP. BANK OF MAHARASHTRA, AUNDH, PUNE, MAHARASHTRA

printing Address

6378, NEW GHORPADE PETH, PUNE, MAHARASHTRA

Editor Details:

Name

PRADIP SANTOSH BADODEKAR

Address

177/9, OPP. BANK OF MAHARASHTRA, AUNDH, PUNE, MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

VISWANTI PRINTERS

Address

6378, NEW GHORPADE PETH, PUNE, MAHARASHTRA