DUDH UTPADAKHistory Of Newspaper

DUDH UTPADAK is a MONTHLY newspaper. DUDH UTPADAK newspaper is printed in MARATHI language. DUDH UTPADAK is a MONTHLY MARATHI newspaper. DUDH UTPADAK is published from PUNE in MAHARASHTRA. DUDH UTPADAK is having its RNI number 21372/75. DUDH UTPADAK was lastly known to be sold at 1 .Publisher Details:

Name

R. G. DESHMUKH

Address

SARASWATI ABHINAV COOP. SOCIETY, PADAMAVATI, PUNE, MAHARASHTRA

Publication Place

8, ATUL VIVEKANAND SOCIETY, SANTANAGAR, PUNE, MAHARASHTRA

printing Address

540, GANESH PETH, PUNE, MAHARASHTRA

Editor Details:

Name

ASHOK G. KUNDAP

Address

KADAM CHOWK, AT & P. O. KATARAJ, PUNE, MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

SAHAKAR MUDRALAYA

Address

540, GANESH PETH, PUNE, MAHARASHTRA