DIVYA DAKSHATA

दिव्य दक्षताHistory Of Newspaper

DIVYA DAKSHATA is a WEEKLY newspaper. DIVYA DAKSHATA newspaper is printed in MARATHI language. DIVYA DAKSHATA is a WEEKLY MARATHI newspaper. DIVYA DAKSHATA is published from LATUR in MAHARASHTRA. DIVYA DAKSHATA is having its RNI number MAHMAR/2015/63875. DIVYA DAKSHATA was lastly known to be sold at RS. 2/- .Publisher Details:

Name

SHERKHA AKBAR BAGWAN

Address

DIVYA DAKSHATA BHAVAN, SHIVAJI CHOWK, TANDULJA, DIST- LATUR- 413511, MAHARASHTRA

Publication Place

DIVYA DAKSHATA BHAVAN, SHIVAJI CHOWK, TANDULJA, DIST- LATUR- 413511, MAHARASHTRA

Printers Details:

Name

MOHANSINGH BIRBALSINGH RAJPUT

Address

LOKHAND LANE, NEAR SIDDESHWAR SAMACHAR, DIST- LATUR- 413512, MAHARASHTRA

Printer Company Name

YASHRAJ OFFSET

Editor Details:

Name

SHERKHA AKBAR BAGWAN

Address

DIVYA DAKSHATA BHAVAN, SHIVAJI CHOWK, TANDULJA, DIST- LATUR- 413511, MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

YASHRAJ OFFSET

Address

LOKHAND LANE, NEAR SIDDESHWAR SAMACHAR, DIST- LATUR- 413512, MAHARASHTRA