BHANDARA SAMACHAR

भंडारा समाचार
Newspapers Details
History Of Newspaper

BHANDARA SAMACHAR is a WEEKLY newspaper. BHANDARA SAMACHAR newspaper is printed in HINDI language. BHANDARA SAMACHAR is a WEEKLY HINDI newspaper. BHANDARA SAMACHAR is published from BHANDARA in MAHARASHTRA. BHANDARA SAMACHAR is having its RNI number MAHHIN/2006/17219. BHANDARA SAMACHAR was lastly known to be sold at RS. 2/- .Publisher Details:

Name

NAVED ABDUL GANI SHAIKH

Address

DR. ZAKIR HUSSAIN WARD, BHANDARA. - 441 904. MAHARASHTRA

Publication Place

(NEAR NANOTI SANGIT VIDYALAYA. DR. ZAKIR HUSSAIN WARD, BHANDARA. TAH. & DIST. BHANDARA- 441 904. MAHARASHTRA

Printers Details:

Name

RAMESH M. CHETULE

Address

'MAYURI RAJGOPALACHARI WARD, FRONT OF SAI MANDIR, RAJIV GANDHI CHOWK, BHANDARA. MAHARASHTRA

Printer Company Name

RAKESH PRINTERS BHANDARA

Editor Details:

Name

NAVED ABDUL GANI SHAIKH

Address

DR. ZAKIR HUSSAIN WARD, BHANDARA. - 441 904. MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

RAKESH PRINTERS BHANDARA

Address

'MAYURI RAJGOPALACHARI WARD, FRONT OF SAI MANDIR, RAJIV GANDHI CHOWK, BHANDARA. MAHARASHTRA