AVANI SHAIKSHANIK MANTHANHistory Of Newspaper

AVANI SHAIKSHANIK MANTHAN is a MONTHLY newspaper. AVANI SHAIKSHANIK MANTHAN newspaper is printed in MARATHI language. AVANI SHAIKSHANIK MANTHAN is a MONTHLY MARATHI newspaper. AVANI SHAIKSHANIK MANTHAN is published from MUMBAI in MAHARASHTRA. AVANI SHAIKSHANIK MANTHAN is having its RNI number MAHMAR/2013/52284. AVANI SHAIKSHANIK MANTHAN was lastly known to be sold at FREE DISTRIBUTION .Publisher Details:

Name

MANISHA KAYANDE

Address

5- 22/1, RUPAL APARTMENTS, DADASAHEB PHALKE ROAD,, DADAR(E), MUMBAI, MAHARASHTRA- 400014.

Publication Place

5- 22/1, RUPAL APARTMENTS, DADASAHEB PHALKE ROAD,, DADAR(E), MUMBAI, MAHARASHTRA- 400014

printing Address

SIDDHIVINAYAK RAHIVASHI SEVA MANDAL, SHIVADI, MUMBAI, MAHARASHTRA.

Editor Details:

Name

MANISHA S. KAYANDE

Address

5- 22/1, RUPAL APARTMENTS, DADASAHEB PHALKE ROAD,, DADAR(E), MUMBAI, MAHARASHTRA- 400014

Printing Details:

Name

MANISH ART,

Address

SIDDHIVINAYAK RAHIVASHI SEVA MANDAL, SHIVADI, MUMBAI, MAHARASHTRA.