AURANGABAD KALCHAKRA

औरंगाबाद कालचक्र
Newspapers Details
History Of Newspaper

AURANGABAD KALCHAKRA is a WEEKLY newspaper. AURANGABAD KALCHAKRA newspaper is printed in MARATHI language. AURANGABAD KALCHAKRA is a WEEKLY MARATHI newspaper. AURANGABAD KALCHAKRA is published from AURANGABAD in MAHARASHTRA. AURANGABAD KALCHAKRA is having its RNI number MAHMAR/2015/65365. AURANGABAD KALCHAKRA was lastly known to be sold at RS. 2/- .Publisher Details:

Name

ABDUL SATTAR SHAIKH MEHBOOB SHAIKH

Address

ELLORA COMPLEX, N- 6, NEAR CHISHTIYA POLICE CHOWKI, DIST- AURANGABAD, MAHARASHTRA

Publication Place

ELLORA COMPLEX, N- 6, NEAR CHISHTIYA POLICE CHOWKI, DIST- AURANGABAD, MAHARASHTRA

printing Address

SANJAY NAGAR, BAIJIPURA, DIST- AURANGABAD, MAHARASHTRA

Editor Details:

Name

ABDUL SATTAR SHAIKH MEHBOOB SHAIKH

Address

ELLORA COMPLEX, N- 6, NEAR CHISHTIYA POLICE CHOWKI, DIST- AURANGABAD, MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

RED PRINTS

Address

SANJAY NAGAR, BAIJIPURA, DIST- AURANGABAD, MAHARASHTRA