AROGYA SAMRATHistory Of Newspaper

AROGYA SAMRAT is a MONTHLY newspaper. AROGYA SAMRAT newspaper is printed in MARATHI language. AROGYA SAMRAT is a MONTHLY MARATHI newspaper. AROGYA SAMRAT is published from SOLAPUR in MAHARASHTRA. AROGYA SAMRAT is having its RNI number MAHMAR/1999/07495. AROGYA SAMRAT was lastly known to be sold at 5 .Publisher Details:

Name

SHEKHAR MADHUKAR CHIDGUPKAR

Address

DR. CHIDGUPKAR HOSPTIAL, SAMRAT CHOWK DIST. SOLAPUR, MAH

Publication Place

DR. CHIDGUPKAR HOSPTIAL, SAMRAT CHOWK DIST. SOLAPUR, MAH

Printers Details:

Name

MANOHAR RAJARAM DUDAM

Address

DR. CHIDGUPKAR HOSPITAL, SAMRAT CHOWK DIST. SOLAPUR, MAH

Printer Company Name

SUNNY PRINTERS

Editor Details:

Name

SHEKHAR MADHUKAR CHIDGUPKAR

Address

DR. CHIDGUPKAR HOSPTIAL, SAMRAT CHOWK DIST. SOLAPUR, MAH

Printing Details:

Name

SUNNY PRINTERS

Address

DR. CHIDGUPKAR HOSPITAL, SAMRAT CHOWK DIST. SOLAPUR, MAH