AROGYA JAGRUTI

आरोग्य जागृती







History Of Newspaper

AROGYA JAGRUTI is a WEEKLY newspaper. AROGYA JAGRUTI newspaper is printed in MARATHI language. AROGYA JAGRUTI is a WEEKLY MARATHI newspaper. AROGYA JAGRUTI is published from MUMBAI in MAHARASHTRA. AROGYA JAGRUTI is having its RNI number MAHMAR/2014/61338. AROGYA JAGRUTI was lastly known to be sold at RS. 3/- .



Publisher Details:

Name

SHAIKH AFSAR SHAIKH KARIM

Address

502, HIG BUILDING NO. 2, MAHADA PROJECT, SAHAKAR NAGAR, CHEMBUR, NEAR TILAK NAGAR STATION, DIST- MUMBAI- 400074, MAHARASHTRA

Publication Place

502, HIG BUILDING NO. 2, MAHADA PROJECT, SAHAKAR NAGAR, CHEMBUR, NEAR TILAK NAGAR STATION, DIST- MUMBAI- 400074, MAHARASHTRA

printing Address

SANJAY NAGAR, DIST- AURANGABAD, MAHARASHTRA

Editor Details:

Name

SHAIKH AFSAR SHAIKH KARIM

Address

502, HIG BUILDING NO. 2, MAHADA PROJECT, SAHAKAR NAGAR, CHEMBUR, NEAR TILAK NAGAR STATION, DIST- MUMBAI- 400074, MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

RED PRINTS

Address

SANJAY NAGAR, DIST- AURANGABAD, MAHARASHTRA