AMCH RESHANHistory Of Newspaper

AMCH RESHAN is a WEEKLY newspaper. AMCH RESHAN newspaper is printed in MARATHI language. AMCH RESHAN is a WEEKLY MARATHI newspaper. AMCH RESHAN is published from SOLAPUR in MAHARASHTRA. AMCH RESHAN is having its RNI number MAHMAR/2011/41322. AMCH RESHAN was lastly known to be sold at RS. 2/- .Publisher Details:

Name

ASHFAQUE M. RAFIK RACHBHARE

Address

302, SIDDESHWAR NAGAR, BHAG- 5, MAJREWADI, SOLAPUR DIST. SOLAPUR, MAHARASHTRA

Publication Place

302, SIDDESHWAR NAGAR, BHAG- 5, MAJREWADI, SOLAPUR DIST. SOLAPUR, MAHARASHTRA

Printers Details:

Name

ZAMEER YAKUB SHAIKH

Address

7109, MUSLIM KABRASTAN SADAR BAJAR RAOD RANG BHAVAN SOLAPUR- 413001, MAHARASHTRA

Printer Company Name

ZAMEER OFFSET

Editor Details:

Name

ASHFAQUE M. RAFIK RACHBHARE

Address

302, SIDDESHWAR NAGAR, BHAG- 5, MAJREWADI, SOLAPUR DIST. SOLAPUR, MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

ZAMEER OFFSET

Address

7109, MUSLIM KABRASTAN SADAR BAJAR RAOD RANG BHAVAN SOLAPUR- 413001, MAHARASHTRA