AKSHAR VIKAS

अक्षर विकासHistory Of Newspaper

AKSHAR VIKAS is a WEEKLY newspaper. AKSHAR VIKAS newspaper is printed in MARATHI language. AKSHAR VIKAS is a WEEKLY MARATHI newspaper. AKSHAR VIKAS is published from SOLAPUR in MAHARASHTRA. AKSHAR VIKAS is having its RNI number MAHMAR/2007/20507. AKSHAR VIKAS was lastly known to be sold at RS. 2/- .Publisher Details:

Name

KHUDDUS GULAMRASOL TAMBOLI

Address

9- A/, 1 VIKRAM GAD, BHAIRAV COLONY, DAMANI NAGAR, SOLAPUR, DIST. SOLAPUR - 413002 (M. S. )

Publication Place

9- A/, 1 VIKRAM GAD, BHAIRAV COLONY, DAMANI NAGAR, SOLAPUR, DIST. SOLAPUR - 413002 (M. S. )

Printers Details:

Name

SANJIV HANMANTU SOMA

Address

1278, BHADRAVATI PETH, SOLAPUR - 413005 (M. S. )

Printer Company Name

SHREE KRUPA PRINTING PRESS

Editor Details:

Name

KHUDDUS GULAMRASOL TAMBOLI

Address

9- A/, 1 VIKRAM GAD, BHAIRAV COLONY, DAMANI NAGAR, SOLAPUR, DIST. SOLAPUR - 413002 (M. S. )

Printing Details:

Name

SHREE KRUPA PRINTING PRESS

Address

1278, BHADRAVATI PETH, SOLAPUR - 413005 (M. S. )