AKSHAR BHETHistory Of Newspaper

AKSHAR BHET is a ANNUAL newspaper. AKSHAR BHET newspaper is printed in MARATHI language. AKSHAR BHET is a ANNUAL MARATHI newspaper. AKSHAR BHET is published from MUMBAI in MAHARASHTRA. AKSHAR BHET is having its RNI number MAHMAR/2016/71289. AKSHAR BHET was lastly known to be sold at RS. 100/- .Publisher Details:

Name

SUBHASH BAPU SURYAVNSHI

Address

101, SANGLI BHAVAN, CHARKOP, SECTOR- 4, KANDIWALI WEST, DIST- MUMBAI- 400067, MAHARASHTRA

Publication Place

AKSHARBHET, BACCHUBAI BUILDING, 15 B, IIND FLOOR, JAGNNATH BHATANKAR MARG, PAREL, MUMBAI- 400012, MAHARASHTRA

printing Address

2A- 3, DHANRAJ INDUSTRIAL ESTATE, SUNMILL LANE, LOWER PAREL, MUMBAI- 400013, MAHARASHTRA

Editor Details:

Name

SUBHASH BAPU SURYAVNSHI

Address

101, SANGLI BHAVAN, CHARKOP, SECTOR- 4, KANDIWALI WEST, DIST- MUMBAI- 400067, MAHARASHTRA

Printing Details:

Name

POPULAR OFFSET PRINTERS

Address

2A- 3, DHANRAJ INDUSTRIAL ESTATE, SUNMILL LANE, LOWER PAREL, MUMBAI- 400013, MAHARASHTRA