AISHWARYA PRABHA

ऐश्वर्य प्रभाHistory Of Newspaper

AISHWARYA PRABHA is a WEEKLY newspaper. AISHWARYA PRABHA newspaper is printed in HINDI language. AISHWARYA PRABHA is a WEEKLY HINDI newspaper. AISHWARYA PRABHA is published from MUMBAI in MAHARASHTRA. AISHWARYA PRABHA is having its RNI number MAHHIN/2013/54435. AISHWARYA PRABHA was lastly known to be sold at Rs. 2/- .Publisher Details:

Name

ARCHANA S. SHRIVASTAV

Address

R. NO. 2, GHANSHYAM DAS KI CHAWL, KALA KILLA, SANT ROHIDAS MARG, DHARAVI, MUMBAI, MAHARASHTRA- 400017.

Publication Place

R. NO. 2, GHANSHYAM DAS KI CHAWL, KALA KILLA, SANT ROHIDAS MARG, DHARAVI, MUMBAI, MAHARASHTRA- 400017.

printing Address

48/D, GULSHAN MAHAL COMPOUND, R. S. NIMKAR MARG, MUMBAI, MAHARASHTRA- 400008.

Editor Details:

Name

ARCHANA S. SHRIVASTAV

Address

R. NO. 2, GHANSHYAM DAS KI CHAWL, KALA KILLA, SANT ROHIDAS MARG, DHARAVI, MUMBAI, MAHARASHTRA- 400017.

Printing Details:

Name

BHARAT LITHO & OFFSET WORKS,

Address

48/D, GULSHAN MAHAL COMPOUND, R. S. NIMKAR MARG, MUMBAI, MAHARASHTRA- 400008.