SHIKSHA PRADEEP

शिक्षा प्रदीपHistory Of Newspaper

SHIKSHA PRADEEP is a MONTHLY newspaper. SHIKSHA PRADEEP newspaper is printed in HINDI language. SHIKSHA PRADEEP is a MONTHLY HINDI newspaper. SHIKSHA PRADEEP is published from BHOPAL in MADHYA PRADESH. SHIKSHA PRADEEP is having its RNI number 13058/63. SHIKSHA PRADEEP was lastly known to be sold at .Publisher Details:

Name

PRAKASH KUMARI HARKAWAT

Address

HAVELI, NEAR CITY KOTWALI, DIST. BHOPAL, MADHYA PRADESH

Publication Place

HAVELI, NEAR CITY KOTWALI, DIST. BHOPAL, MADHYA PRADESH

printing Address

DIST. BHOPAL, MADHYA PRADESH

Editor Details:

Name

PRAKASH KUMARI HARKAWAT

Address

HAVELI, NEAR CITY KOTWALI, DIST. BHOPAL, MADHYA PRADESH

Printing Details:

Name

QUALITY PRESS

Address

DIST. BHOPAL, MADHYA PRADESH