AZAD KSHATRIYA VANSHAWALI

आजाद क्षत्रिय वंशावली
Newspapers Details
History Of Newspaper

AZAD KSHATRIYA VANSHAWALI is a MONTHLY newspaper. AZAD KSHATRIYA VANSHAWALI newspaper is printed in HINDI language. AZAD KSHATRIYA VANSHAWALI is a MONTHLY HINDI newspaper. AZAD KSHATRIYA VANSHAWALI is published from MANDSAUR in MADHYA PRADESH. AZAD KSHATRIYA VANSHAWALI is having its RNI number MPHIN/2016/72233. AZAD KSHATRIYA VANSHAWALI was lastly known to be sold at RS. 501/- Annual .Publisher Details:

Name

BAJILAL

Address

VILL KACHNARA, TAL- SITAMAU, DIST- MANDSAUR, MADHYA PRADESH

Publication Place

VILL KACHNARA, TAL- SITAMAU, DIST- MANDSAUR, MADHYA PRADESH

Printers Details:

Name

SHALABH ARORA

Address

GANDHI CHAURAHA, DIST- MANDSAUR, MADHYA PRADESH

Printer Company Name

SHIVNA PRINTER & PROJECT

Editor Details:

Name

BAJILAL

Address

VILL KACHNARA, TAL- SITAMAU, DIST- MANDSAUR, MADHYA PRADESH

Printing Details:

Name

SHIVNA PRINTER & PROJECT

Address

GANDHI CHAURAHA, DIST- MANDSAUR, MADHYA PRADESH