AAZAD BHOOMIHistory Of Newspaper

AAZAD BHOOMI is a FORTNIGHTLY newspaper. AAZAD BHOOMI newspaper is printed in HINDI language. AAZAD BHOOMI is a FORTNIGHTLY HINDI newspaper. AAZAD BHOOMI is published from JHABUA in MADHYA PRADESH. AAZAD BHOOMI is having its RNI number 35228/79. AAZAD BHOOMI was lastly known to be sold at 0. 2 .Publisher Details:

Name

KUNDAN KUMAR ARORA

Address

77, LAXMI BAI MARG, JHABUA, MADHYA PRADESH

Publication Place

77, LAXMI BAI MARG, JHABUA, MADHYA PRADESH

printing Address

27, SUBHASH MARG, RAJGARH, DISTT - DHAR, MADHYA PRADESH

Editor Details:

Name

KUNDAN KUMAR ARORA

Address

77, LAXMI BAI MARG, JHABUA, MADHYA PRADESH

Printing Details:

Name

SHAKTI PRINTING PRESS

Address

27, SUBHASH MARG, RAJGARH, DISTT - DHAR, MADHYA PRADESH