SAHASRARJUN SOMUVANSH KSHATRIYA TIMESHistory Of Newspaper

SAHASRARJUN SOMUVANSH KSHATRIYA TIMES is a MONTHLY newspaper. SAHASRARJUN SOMUVANSH KSHATRIYA TIMES newspaper is printed in ENGLISH language. SAHASRARJUN SOMUVANSH KSHATRIYA TIMES is a MONTHLY ENGLISH newspaper. SAHASRARJUN SOMUVANSH KSHATRIYA TIMES is published from GADAG in KARNATAKA. SAHASRARJUN SOMUVANSH KSHATRIYA TIMES is having its RNI number KARENG/2014/57610. SAHASRARJUN SOMUVANSH KSHATRIYA TIMES was lastly known to be sold at RS. 10/- .Publisher Details:

Name

DEEPAK M. KALBURGI

Address

DASAR ONI, DIST- GADAG- 582101, KARNATAKA

Publication Place

DASAR ONI, DIST- GADAG- 582101, KARNATAKA

printing Address

KAGADGERI ONI, GADAG, DIST- GADAG, KARNATAKA.

Editor Details:

Name

DEEPAK M. KALBURGI

Address

DASAR ONI, DIST- GADAG- 582101, KARNATAKA

Printing Details:

Name

CHAITANYA OFFSET PRINTERS

Address

KAGADGERI ONI, GADAG, DIST- GADAG, KARNATAKA.