SAMAJ SEWAKHistory Of Newspaper

SAMAJ SEWAK is a MONTHLY newspaper. SAMAJ SEWAK newspaper is printed in URDU language. SAMAJ SEWAK is a MONTHLY URDU newspaper. SAMAJ SEWAK is published from AMBALA in HARYANA. SAMAJ SEWAK is having its RNI number 78/57. SAMAJ SEWAK was lastly known to be sold at .Publisher Details:

Name

GUR BAKHSH SINGH JAUHAR

Address

149, KHARAR, AMBALA, HARYANA

Publication Place

149, KHARAR, AMBALA, HARYANA

printing Address

G. T. ROAD, OPPOSITE MISSION HIGH SCHOOL, KHERAR, AMBALA, HARYANA

Editor Details:

Name

GUR BAKHSH SINGH JAUHAR

Address

149, KHARAR, AMBALA, HARYANA

Printing Details:

Name

MASHAL PRINTING PRESS

Address

G. T. ROAD, OPPOSITE MISSION HIGH SCHOOL, KHERAR, AMBALA, HARYANA