PARIVAR PATRIKAHistory Of Newspaper

PARIVAR PATRIKA is a MONTHLY newspaper. PARIVAR PATRIKA newspaper is printed in GUJARATI language. PARIVAR PATRIKA is a MONTHLY GUJARATI newspaper. PARIVAR PATRIKA is published from AHMEDABAD in GUJARAT. PARIVAR PATRIKA is having its RNI number GUJGUJ/2003/11307. PARIVAR PATRIKA was lastly known to be sold at .Publisher Details:

Name

PRAMODBHAI NAVNITLAL GANDHI

Address

P. GAUTAM NANDVAN, G/FLR TOWN HALL. AHMEDABAD, GUJARAT

Publication Place

P. GAUTAM NANDVAN, G/FLR TOWN HALL. AHMEDABAD, GUJARAT

printing Address

223, BHAVANPURA PITH, NR MAHIPATRAM ASHRAM, RAIPUR, AHMEDABAD, GUJARAT

Editor Details:

Name

PRAMODBHAI NAVNITLAL GANDHI

Address

P. GAUTAM NANDVAN, G/FLR TOWN HALL. AHMEDABAD, GUJARAT

Printing Details:

Name

GIRISH ART PRINTERY

Address

223, BHAVANPURA PITH, NR MAHIPATRAM ASHRAM, RAIPUR, AHMEDABAD, GUJARAT