JAN HAIYA NO JIVANI DHABKARHistory Of Newspaper

JAN HAIYA NO JIVANI DHABKAR is a FORTNIGHTLY newspaper. JAN HAIYA NO JIVANI DHABKAR newspaper is printed in GUJARATI language. JAN HAIYA NO JIVANI DHABKAR is a FORTNIGHTLY GUJARATI newspaper. JAN HAIYA NO JIVANI DHABKAR is published from AHMEDABAD in GUJARAT. JAN HAIYA NO JIVANI DHABKAR is having its RNI number 66526/97. JAN HAIYA NO JIVANI DHABKAR was lastly known to be sold at 1 .Publisher Details:

Name

D. M. MAKVANA

Address

25, VIBHAVARI SOC. SECTOR- 2, VEJALP UR ROAD, JIVRAJ PARK, AHMEDABAD, GUJ.

Publication Place

25, VIBHAVARI SOC. SECTOR- 2, VEJALP UR ROAD, JIVRAJ PARK, AHMEDABAD, GUJ.

printing Address

AMBICA, 3, RAJENDRA PARK, BHAIRAVNA TH ROAD, KANPARIA, AHMEDABAD, GUJ.

Editor Details:

Name

D. M. MAKVANA

Address

25, VIBHAVARI SOC. SECTOR- 2, VEJALP UR ROAD, JIVRAJ PARK, AHMEDABAD, GUJ.

Printing Details:

Name

SHREE AMBICA PRINTERS

Address

AMBICA, 3, RAJENDRA PARK, BHAIRAVNA TH ROAD, KANPARIA, AHMEDABAD, GUJ.